Pressmeddelande ≠ interninformation

För ett tag sen skrev jag ett blogginlägg om de vanligaste missförstånden kring pressmeddelanden och vad det är eller snarare inte är. Nu har jag ett tillägg som jag missade den gången.

Eftersom jag jobbar i en organisation med över 3 500 medarbetare, händer det att jag skriver ett pressmeddelande som handlar om flera olika skolor, enheter, avdelningar eller förvaltningar. På samma sätt som i alla andra organisationer och företag behöver enheter, avdelningar och förvaltningar visa på ett gott resultat och berätta internt när man har gjort någonting bra. Det kan ibland vara extra viktigt eftersom vi är en politiskt styrd organisation. Och där kommer prestigen in. Oavsett vad jag skriver om i ett pressmeddelande måste det vara rättvist. Ingen ska lyftas mer än någon annan. Jag har varit med om att en person räknade rader, eller att man kräver att det framgår tydligt vilken enhet som står för vilken bedrift. Man kan tycka att det är fånigt, men det är en fråga som jag behöver hantera då och då.

Då är det viktigt att vara tydlig med att ett pressmeddelande inte är interninformation.
När vi skickar ut ett pressmeddelande, oavsett vad det handlar om, så kommer det från Järfälla kommun. Inte en enskild medarbetare, enhet eller förvaltning. Så enkelt är det. I ett pressmeddelande är det inte enheten i sig som är intressant, det är vad man har uträttat som är nyheten. För svaret på frågan “Vem?” är alltid Järfälla kommun. Det finns ingen anledning att skriva ett pressmeddelande utifrån ett internt organisatoriskt perspektiv, för man hör ju hur det låter – snark. Jag kan inte minnas en journalist som frågat mig om organisationsschema och vilken förvaltning någon tillhör. Man vill självklart ha en kontaktperson att kunna ställa frågor till, men det blir sällan några rubriker eller artiklar som fokuserar på en särskild enhet istället för det man faktiskt har gjort.

På samma sätt som mina pressmeddelanden inte går ut till alla Järfällabor, går de inte ut till alla medarbetare. Det ska de inte göra för att det är inte medarbetarna som är målgruppen, det är journalisterna. Vill man berätta för våra kollegor och politiker att en enhet har uträttat något riktigt bra kan man göra det i våra interna kanaler. Det finns en tidning och ett intranät som fungerar alldeles utmärkt för den saken, där man når troligtvis fler kollegor och politiker än pressmeddelandet. Om det är extremt viktigt att alla får reda på det kan man (till min stora fasa) till och med använda sig av mailadressen Alla_anställda. Som verkligen går ut till alla som har ett @jarfalla.se mailkonto.