Arbetsprover

 Föreningen Nordens Webbplats

Ny webbplats för Föreningen Norden. Som ansvarig för det arbetet hade jag hand om både innehåll och utseende på webbplatsen. Layouten togs fram med en webbyrå, där jag var ansvarig uppdragsgivare. Jag arbetade mycket med att sålla bort, korta ner, putsa bort byråkratiskt språk och göra lite mer uppdaterade bildval. Jag hade även ansvar för att migrera över 100 lokalföreningars sidor till den nya webbplatsen. I det arbetet ingick uppdatering av text och bild samt kontakt och support med lokalföreningarnas webbredaktörer. Jag har tyvärr inte några bilder på hur webbplatsen tidigare såg ut eller språket tidigare var, men man kan se en fingervisning på hur webbplatsen såg ut tidigare här.

Nätaktivisterna

Som kommunikationsansvarig på projektet Nätaktivisterna ansvarade jag för projektets webbplats, sociala medier och PR. Då projektet var nystartat var det min uppgift att ta fram en kommunikationsplan och nya kommunikationsplattformar. Jag var ansvarig för arbetet med att ta fram en ny webbplats med ett forum, logga, slogan samt texter till webbplatsen. Layouten togs fram med en webbyrå, där jag var tog fram kravspecifikation inklusive design- och funktionalitetskrav. Jag arbetade tätt två illustratörer inför skapandet av den nya kommunikationsplattformen och hade även där hand om uppdragsbeskrivning och kravspecifikation. Jag hade också ansvar för arvoderade skribenter däribland uppdragsbeskrivning, textredigering och övrigt redaktörsarbete som arvodering. (Webbplatsen ligger tyvärr nere just nu då den håller på att flyttas men bilder finns ovan).

När projektet avslutades släppte Nätaktivisterna boken Ta nätet på allvar – antirasistiskt engagemang mot hot och hat på nätet, som jag har författat en stor del av. Boken vänder sig främst till personer som arbetar med unga och vill bli bättre på att främja engagemang samt motarbeta hot och hat på nätet. Med fakta, tips och unga nätaktivisters berättelser ger boken svar på frågor om antirasistisk nätaktivism, hur man kan arbeta förebyggande mot hot och hat samt vilka lagar som gäller på nätet. Jag har skrivit om ungas nätvardag, vilka som är nätaktivister och nätaktivisters behov av närvarande vuxna. Jag har även skrivit om att bygga upp ett säkerhetsarbete, med fem tips inför arbetet med en säkerhetspolicy. Läs boken här.

Järfälla kommuns pressrum

Som pressekreterare på Järfälla kommun hade jag ansvar för kommunens arbete med pr och opinionsbildning, sociala medier-policy och de kommungemensamma sociala medier-kanalerna. Det var också mitt ansvar att samordna och driva kriskommunikation vid en pr-kris. Mitt arbete på Järfälla kommun bestod både av strategiskt kommunikationsarbete och operativt arbete såsom textbearbetning och publicering. 

Under min tid på Järfälla kommun tog jag pressarbetet i en mer uppdaterad och framför allt mer digital riktning. Detta märktes inte minst på det nya pressrummet som vi vann pris för två år i rad. Jag började arbeta mer med sociala medier som ett komplement till pr-arbetet, producerade videoklipp för att skapa mer intresseväckande pressutskick och startade en blogg med kommunmedarbetare för att visa en mer personlig bild av kommunen.

Skribentuppdrag

Jag har även skrivit texter på frilansbasis om rättvisefrågor, sociala medier och popkultur som har publicerats i bland annat SVT Edit, Fria Tidningar, Kurage, Feministiskt Perspektiv, Moviezine och Internetmuseet. Nedan finns ett litet urval av dessa texter.

Hatet på nätet – så skyddar ni er, tidskriften Kurage 

15 saker du inte visste om Star Trek, Moviezine

Vi som aldrig hade råd med semester och inte blev härligt världsvana och beresta, SVT Edit

Män som näthatar är det största hotet, Feministiskt Perspektiv

Visa känslor med Lolcats, Internetmuseum

Podcasts och föreläsningar

No hate podden, Statens Medieråd
Rasistiska och sexistiska budskap, elakheter, trakasserier och mobbning har blivit en ovälkommen del av livet på nätet för många. Särskilt utsatta är barn och unga. För att stärka dem och ge dem verktyg att hantera och motverka näthat, driver Statens medieråd kampanjen No Hate Speech Movement. I NoHate-podden förklarar Vian Tahir hur man kan arbeta mot rasism och främlingsfientlighet på nätet. 

Skolverket
Del i diskussionsunderlag för skolpersonal som har efterfrågat stöd för hur samtal om främlingsfientlighet och rasism ska föras. Uppslag som bygger på ett antal scenarier som skolpersonal kan uppleva som problematiska och som de kan behöva diskutera generellt med tillhörande poddar.

Skolledning och skolpersonal får reda på att några elever på skolan blivit utsatta för trakasserier på Instagram och Facebook. I flera fall handlar det om att eleverna blivit utsatta för rasistiska och främlingsfientliga påhopp.

Geek Girl Meetup seminarium om yttrandefrihet och trygghet på nätet
Geek Girl Meetup är en mötesplats för geekiga tjejer som är intresserade av teknik, webb, och kod. Målet är att skapa nya nätverk och lyfta kvinnliga förebilder inom dessa områden och låta alla deltagare dela sina kunskaper med varandra. Vian Tahir och Azuka Nnamaka håller ett seminarium om yttrandefrihet, vilka lagar som gäller på nätet, samt hur en aktivist kan använda sig av nätet för förändring.