Föreläsningar och workshops

Utbildningarna fokuserar på hur organisationer kan skilja på kritik och drev, hur man kan vara trollresistent och kundmedveten samtidigt samt hur man håller en bra balans mellan snabbheten i sociala medier och arbetsmiljön på företaget. De hjälper er att ta fram en säkerhetspolicy för sociala medier och bli bättre på er kriskommunikation.

Ni kan boka in en föreläsning, kombinera två föreläsningar eller boka in en
workshop. 


Arbetsmiljö och säkerhet i sociala medier
I den här föreläsningen går vi igenom sociala medier ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ni lär er hur man skapar en god och trygg arbetsmiljö även på nätet, hur man stöttar och skyddar personal samt hur man sätter tydliga mål och gränser för att förebygga stress. Läs mer >>

Kritik eller drev
I den här föreläsningen går vi igenom vad som skiljer berättigad kritik och hatdrev åt. Ni får verktyg för hur ni ska hantera kritik på bästa sätt, hur man undviker en mediestorm och hur man upptäcker ett drev som drivs på av hatsajter eller grupper. Läs mer >>

Säkerhetspolicy för sociala medier
I den här workshopen kombineras arbetsmiljö, trollresistens och strategier för kriskommunikation. Vi går igenom skillnader mellan kritik och hatdrev, att genomskåda drev som drivs på av hatsajter och kriskommunikation. Vi tittar också på sociala medier ur ett arbetsmiljöperspektiv. Workshoppen hjälper er att ta fram en sociala medier-policy och tydliga rutiner med säkerhet och arbetsmiljö i åtanke, för att er organisation ska vara förberedd redan innan krisen kommer. Läs mer >>

Självklart kan vi tillsammans även ta fram ett skräddarsytt utbildningspaket för er organisation. Jag kan även arbeta på konsultbasis för specifika situationer. Om du vill ha mer information om skräddarsydda föreläsningar eller konsultuppdrag, kontakta mig.