Arbetsmiljö och säkerhet i sociala medier

Upplägg: Föreläsning
Längd: 1 timme 30 minuter
Passar för: Större grupper som arbetar med sociala medier eller personalfrågor.

De senaste åren har sociala medier har blivit en viktig kommunikationskanal för organisationer. Partier, offentliga, ideella och privata företag har flera officiella kanaler i sociala medier, men även de anställda använder egna konton i sitt arbete. Det kan vara ett väldigt bra sätt göra organisationen mer transparent, tillgänglig och bygga upp ett starkt varumärke. Men i takt med en ökad synlighet på sociala medier ökar också kraven och påfrestningarna på personalen. Gränsen mellan privat och jobb kan bli diffus, arbetstid och fritid kan flyta in i varandra och risken att utsättas för hot och hat ökar. Det kan få långvariga negativa konsekvenser både för anställda och för organisationen.

I den här föreläsningen går vi igenom sociala medier ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ni lär er hur man skapar en god och trygg arbetsmiljö även på nätet, hur man stöttar och skyddar personal samt hur man sätter tydliga mål och gränser för att förebygga stress.

Innehåll

  • Var går gränsen mellan jobb och privat i sociala medier?
  • Ingår sociala medier i arbetsmiljön?
  • Vilka rättigheter och skyldigheter har man på nätet?
  • Vad är egentligen “näthat”, vem gör det och vem drabbas?
  • Konsekvenser av hat på sociala medier
  • Rutiner och strategier för en god arbetsmiljö i sociala medier

Kontakta mig för prisuppgift, mer information eller för att boka in en föreläsning.