Säkerhetspolicy för sociala medier

Upplägg: Workshop
Längd: 3 timmar
Passar för: Ledningsgrupp, kommunikationsansvariga, sociala medier-ansvariga eller liknande
Förberedelser: Vissa förberedelser krävs från deltagarna

Det bästa sättet att hantera organiserat hot och hat är tydliga rutiner och strategier, redan innan någonting har hänt. Det är viktigt att ta riskerna på allvar, ta ansvar som arbetsplats och arbeta förebyggande. En sociala medier-policy med fokus på säkerhet och arbetsmiljö kan minimera risker redan innan organisationen drabbas av ett drev. Den skapar också en tryggare arbetsmiljö där medarbetare vet hur de ska hantera en pressad situation, vem de kan vända sig till för stöd och hur situationen ska hanteras efteråt.

I den här workshopen kombineras arbetsmiljö, trollresistens och strategier för kriskommunikation. Vi går igenom skillnader mellan kritik och hatdrev, att genomskåda drev som drivs på av hatsajter och kriskommunikation. Vi tittar också på sociala medier ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ni får verktyg för att skapa en god arbetsmiljö även på nätet, hur man stöttar och skyddar personal. Den här workshoppen hjälper er att ta fram en sociala medier-policy och tydliga rutiner med säkerhet och arbetsmiljö i åtanke, för att er organisation ska vara förberedd redan innan krisen kommer.

Innehåll

  • Vad är “näthat”, vilka gör det och vem drabbas?
  • Vilka rättigheter och skyldigheter har man på nätet?
  • Hur mobiliserar sig hatgrupper?
  • Vad är skillnaden mellan kritik och drev?
  • Var går gränsen mellan jobb och privat i sociala medier?
  • Ingår sociala medier i arbetsmiljön?
  • Vad bör en säkerhetspolicy innehålla?

Den här workshopen går att genomföra på tre olika sätt:

Vi tar fram en policy eller tillägg till befintlig policy tillsammans under workshopens gång, jag ansvarar för dokumentering.
Jag dokumenterar tankar och synpunkter under workshopen och levererar ett förslag på ny policy eller tillägg till er.
Ni dokumenterar själva, tar med er lärdomar från workshopen och tar fram policy på egen hand.

Kontakta mig för prisuppgift, mer information eller för att boka in workshopen.