Moderator för samtal om sydkoreansk popkultur!

I måndags skulle jag vara med i panelsamtalet ”Världens Gnissel: Kulturundret Sydkorea” som anordnades av ABF Stockholm, men med en sista minuten-ändring hoppade jag in som moderator också! Vi pratade om genren i sig, vad som låg bakom framgången men också vikten av att sätta kulturkonsumtion i sin kontext, eller som ABF Stockholm formulerade det:

Men hur pass medvetet eller omedvetet konsumerar vi koreansk samtidskultur och finns det en risk att vi missar vad kulturskaparna försöker berätta om landet och om människorna bortom rubrikerna?