Om Vian


Jag har många års erfarenhet av digital kommunikation med inriktning på sociala medier och min hjärtefråga har länge varit trygghet på nätet.

Mellan 2013 och 2016 arbetade jag i projektet Nätaktivisterna som utbildade 220 gymnasieklasser över hela landet i lag och rätt på nätet, källkritik och aktivism. Under projektets gång höll jag bland annat föreläsningar för nätverk inom säkerhetsbranschen och på konferenser för kvinnor inom IT, deltog i rundabordssamtal för SIDA och i panelsamtal på Mänskliga Rättighetsdagarna. Jag har även medverkat i poddar för Skolverket och Statens Medieråd. Alla föreläsningar, panelsamtal och seminarier har fokuserat på säkerhet, integritet och yttrandefrihet på nätet.

Som pressekreterare på Järfälla kommun var jag bland annat ansvarig för kommunens sociala medier-policy och de kommunövergripande kanalerna i sociala medier. Jag höll även föreläsningar för kommunikatörer i andra kommuner om PR, sociala medier och offentlighetsprincipen. I mitt arbete på Järfälla kommun ansvarade jag även för kriskommunikation.

Jag tycker att nätet är ett utmärkt verktyg för att mötas, diskutera och bidra till samhällsförändring, men tyvärr är det även ett verktyg som används för hot och hat. Det har blivit en allt mer omtalad fråga och ett allt större problem. Offentliga personer, ideella organisationer, företag och privatpersoner utsätts i allt större omfattning för drev från anonyma troll. Trollen är ett problem för yttrandefriheten men även för människors trygghet och arbetsmiljö. Mitt mål är att göra oss mer trollresistenta.

Vill er organisation bli experter på att sålla mellan relevant kritik och drev från anonyma trollkonton, ta fram en säkerhetspolicy för sociala medier eller bli bättre på er kriskommunikation? Boka in en av mina föreläsningar eller workshops! 

 

Aktuellt

Panelsamtal på The Influencer Convention

Jag satt i ett panelsamtal tillsammans med Irena Pozar och Emil Källström med Fredrik Wass som moderator på The Influencer Convention den 31 mars.  Panelsamtalet hade temat Bland digitala folkrörelser och bloggdrev. Vi pratade en hel del om hot och hat, som tyvärr är vardag för en hel del personer online. En person i publiken påpekade att de …

Bli #trollresistent i samarbete med Madder

Den 29 mars höll jag två seminarier hos kommunikationsbyrån Madder. Det skulle egentligen bli ett frukostseminarium, men eftersom det blev fullbokat på tre röda satte vi in ett extra eftermiddagsseminarium. Jag gjorde ett hopkok av mina utbildningar och gick igenom vilka lagar som gäller på nätet, hur man kan se skillnad på kritik och drev samt hur man …

Föreläsningar och workshops

Utbildningarna fokuserar på hur organisationer kan skilja på kritik och drev, hur man kan vara trollresistent och kundmedveten samtidigt samt hur man håller en bra balans mellan snabbheten i sociala medier och arbetsmiljön på företaget. De hjälper er att ta fram en säkerhetspolicy för sociala medier och bli bättre på er kriskommunikation.

Ni kan boka in en föreläsning, kombinera två föreläsningar eller boka in en
workshop. 


Arbetsmiljö och säkerhet i sociala medier
I den här föreläsningen går vi igenom sociala medier ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ni lär er hur man skapar en god och trygg arbetsmiljö även på nätet, hur man stöttar och skyddar personal samt hur man sätter tydliga mål och gränser för att förebygga stress. Läs mer >>

Kritik eller drev
I den här föreläsningen går vi igenom vad som skiljer berättigad kritik och hatdrev åt. Ni får verktyg för hur ni ska hantera kritik på bästa sätt, hur man undviker en mediestorm och hur man upptäcker ett drev som drivs på av hatsajter eller grupper. Läs mer >>

Säkerhetspolicy för sociala medier
I den här workshopen kombineras arbetsmiljö, trollresistens och strategier för kriskommunikation. Vi går igenom skillnader mellan kritik och hatdrev, att genomskåda drev som drivs på av hatsajter och kriskommunikation. Vi tittar också på sociala medier ur ett arbetsmiljöperspektiv. Workshoppen hjälper er att ta fram en sociala medier-policy och tydliga rutiner med säkerhet och arbetsmiljö i åtanke, för att er organisation ska vara förberedd redan innan krisen kommer. Läs mer >>

Självklart kan vi tillsammans även ta fram ett skräddarsytt utbildningspaket för er organisation. Jag kan även arbeta på konsultbasis för specifika situationer. Om du vill ha mer information om skräddarsydda föreläsningar eller konsultuppdrag, kontakta mig.

Kontakt

Vill du ha mer information, boka in mig för en föreläsning, intervjua en expert på trygghet i sociala medier eller har någon annan fråga; fyll i kontaktformuläret så hör jag av mig så snart som möjligt!