Vian Tahir – Nätsäkerhetsexpert

Jag har många års erfarenhet av digital kommunikation med inriktning på sociala medier och min hjärtefråga har länge varit trygghet på nätet.

Mellan 2013 och 2016 arbetade jag i projektet Nätaktivisterna som utbildade 220 gymnasieklasser över hela landet i lag och rätt på nätet, källkritik och aktivism. Under projektets gång höll jag bland annat föreläsningar för nätverk inom säkerhetsbranschen och på konferenser för kvinnor inom IT, deltog i rundabordssamtal för SIDA och i panelsamtal på Mänskliga Rättighetsdagarna. Jag har även medverkat i poddar för Skolverket och Statens Medieråd. Alla föreläsningar, panelsamtal och seminarier har fokuserat på säkerhet, integritet och yttrandefrihet på nätet.

Som pressekreterare på Järfälla kommun var jag bland annat ansvarig för kommunens sociala medier-policy och de kommunövergripande kanalerna i sociala medier. Jag höll även föreläsningar för kommunikatörer i andra kommuner om PR, sociala medier och offentlighetsprincipen. I mitt arbete på Järfälla kommun ansvarade jag även för kriskommunikation.

Jag tycker att nätet är ett utmärkt verktyg för att mötas, diskutera och bidra till samhällsförändring, men tyvärr är det även ett verktyg som används för hot och hat. Det har blivit en allt mer omtalad fråga och ett allt större problem. Offentliga personer, ideella organisationer, företag och privatpersoner utsätts i allt större omfattning för drev från anonyma troll. Trollen är ett problem för yttrandefriheten men även för människors trygghet och arbetsmiljö. Mitt mål är att göra oss mer trollresistenta.

Vill er organisation bli experter på att sålla mellan relevant kritik och drev från anonyma trollkonton, ta fram en säkerhetspolicy för sociala medier eller bli bättre på er kriskommunikation? Kontakta mig!