Nätaktivisterna är en av de organisationer som tar upp kampen mot hat och hot på sociala medier. För att Facebook ska följa sina egna regler krävs ofta massanmälningar. Läs intervjun i sin helhet här.