Moderator för samtal om sydkoreansk popkultur!

I måndags skulle jag vara med i panelsamtalet ”Världens Gnissel: Kulturundret Sydkorea” som anordnades av ABF Stockholm, men med en sista minuten-ändring hoppade jag in som moderator också! Vi pratade om genren i sig, vad som låg bakom framgången men också vikten av att sätta kulturkonsumtion i sin kontext, eller som ABF Stockholm formulerade det: […]

Colorblind algorithms – Tiktok and black creators

Introduction The social media platform Tiktok has long been critiqued for its discriminating, censoring, hiding, and down prioritizing content from minority groups, as well as the platform turning a blind eye to plagiarism. One highly affected and vocal group has been the apps’ black creators, who report content being removed, rendered invisible, and cases where […]